Impressió 3D

Servei de disseny, modelatge i impressió en 3D

 

Dissenyem i imprimim en 3D

  • Dissenyem qualsevol model en 3D que necessitis en CAD
  • Treballem i modifiquem el model 3D en CAD
  • Impressió 3D (Plàstics)

Maquetes d'arquitectura

Peces de recanvi de qualsevol àmbit

Clauers i complements de moda

Objectes de decoració

Làmpades de llum

Prototips